Dakwerken Bruneel Logo

Privacybeleid

Privacybeleid

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Dakwerken Bruneel. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hijzelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Dakwerken Bruneel enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Dakwerken Bruneel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendomen copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Dakwerken Bruneel. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Dakwerken Bruneel is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dakwerken Bruneel. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Dakwerken Bruneel beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Dakwerken Bruneel enkel de basisinformatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Dakwerken Bruneel maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

U kan het cookiebeleid van Dakwerken Bruneel raadplegen via deze link.

Veiligheid

Op de website van Dakwerken Bruneel zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline.

De persoonsgegevens die door Dakwerken Bruneel worden verwerkt, kunnen (ook voor commerciële doeleinden) worden meegedeeld aan de opdrachtgevers die op Dakwerken Bruneel beroep doen voor de installatie en het onderhoud van zonnepanelen(installaties).

De gegevens kunnen door Dakwerken Bruneel aan derden overgedragen worden, uiteraard wel beperkt tot zusterondernemingen, klanten en onderaannemers.

U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Dakwerken Bruneel werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar lieven@dakwerkenbruneel.be .

Gebruik van bekomen informatie

Dakwerken Bruneel kan uw verkregen gegevens gebruiken om nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Dakwerken Bruneel zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links

De website van Dakwerken Bruneel bevat links naar andere sites. Dakwerken Bruneel oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Dakwerken Bruneel de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. Het privacy statement van de website van Dakwerken Bruneel heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Algemene voorwaarden

De klant verklaart expliciet op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van Dakwerken Bruneel

Laatste wijziging

Dit privacy statement werd het laatst gewijzigd op 26 oktober 2023.